Napredne Fizioterapeutske
Tehnike

Kontaktirajte Nas

Cyriax tehnika

Cyriax predstavlja manuelnu ortopedsku tehniku koja se bavi postavljanjem dijagnoze i sastoji se od konzervativnog liječenja oštećenja mekih tkiva lokomotornog aparata. Ime tehnike potiče od njenog utemeljivača Dr. James Cyriax, koji se smatra za začetnika ortopedske medicine. Osnove ove tehnke su postavljanje mehaničke dijagnoze i primjena adekvatne terapije.

Prvi korak je razgovor za pacijentom kako bi se utvrdila precizna dijagnoza. Funkcionalni pregled se sastoji od pasivnih testova, testova sa otporom i palpacije.

Tehnike u procesu liječenja su:

 • Mobilizacija

 • Manipulacija

 • Poprečna frikcija

 • Trakcija

Kao i mnoge druge tehnike i Cyriax tehnika je unapređivana i danas predstavlja osnovu zahvaljući kojoj se razvijaju druge manuelne thenike.

Mulligan tehnika

Mulligan tehnika je dobila ime po njenom osnivaču Brajanu Mulliganu koji je ustanovio ovaj koncept sedamdesetih godina prošlog vijeka i koncept se zasniva na principu vraćanja fiziološke pokretljivosti u zglobu. Ono što uzrokuje smanjenje pokretljivosti zgloba jesu manje promjene položaja zgloba, a to može dovesti do povreda i istegnuća.

Mulligan tehnika predstavlja mobilizaciju sa pokretom i jedna je od najbezbjednijih tehnika u fizioterapiji. Bazira se na zglobno – tetivnim strukturama. Upotreba ove tehnike je veoma uspješna kod cervikalne kičme, lumbalne diskushernije, posttraumatskih kontraktura, hroničnih kontraktura.

Kinezitejping trake

Upotreba kinezitejpinga u fizioterapiji datira od kraja sedamdesetih godina prošlog vijeka, ali je u zadnjih nekoliko godina došlo do ekpanzije i šire upotrebe. Često ovaj vid terapije danas možemo vidjeti kod vrhunskih sportista. Kinezitejping predstavlja pristup koji se koristi u posttraumatskom liječenju mišića, nerava i organa.

Funkcije kinezitejpinga

 • otklanja bol

 • smanjuje zamor mišića

 • poboljšava cirkulaciju krvi i limfe

 • korekcija držanja tijela

 • smanjuje upalu

PNF tehnika

Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija (PNF) je princip liječenja temeljen na pretpostavkama da svako od nas, sa poteškoćama ili bez njih, posjeduje neiskorištene psihofizičke mogućnosti. Cilj terapeutskog pristupa je da se pomogne pacijentu kako bi dostigao najviši nivo funkcionisanja. Uloga fizioterapeuta u samoj terapijskoj proceduri jeste da se prvenstveno oslanja na zdravi dio tijela te tako djeluje na bolesno područje, a samim tim bi se izbjegao bol, povećala snaga mišića i poboljšala koordinacija.

Ova vrsta rehabilitacije primjenjuje se u:

 • traumatologiji

 • neurologiji

 • reumatologiji

 • ortopediji

 • pedijatriji

 • gerijatriji

Nakon procjene terapeuta, mjerenja i testiranja određuje se plan terapije u dogovoru sa samim pacijentom i vrijeme trajanja jednog tretmana je u okviru 60 minuta.

0
Završenih Treninga
0
Članova
0
Godina iskustva u fizioterapiji
0
Uspješno završenih naprednih kurseva